Claudicatio Intermittens

Marcel Bakker begeleidt cliënten met Claudicatio Intermittens, beter bekend als “etalage benen”. Dit is een van de aandoeningen die medisch bekend staat als Perifeer Arterieel Vaatlijden, kortweg PAV. Kenmerkend voor deze klachten is de pijn in de benen die optreedt tijdens het lopen. Mensen met deze aandoening worden vaak ernstig beperkt in hun mobiliteit en bewegingsvrijheid.
Door middel van gesuperviseerde looptraining kan in de meeste gevallen een aanzienlijke verbetering in de mobiliteit worden verkregen. De behandelend medisch specialist bepaalt meestal of u een geschikte kandidaat bent voor het volgen van deze gesuperviseerde looptraining. Ook uw huisarts kan u verwijzen voor deze looptraining.
Gesuperviseerde looptraining mag alleen worden gegeven en bij uw verzekeraar worden gedeclareerd door een daartoe bevoegd fysiotherapeut. Deze behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering. Marcel Bakker is lid van het landelijk Chronischzorgnet (voorheen Claudicationet) en is te vinden op de Zorgzoeker aldaar.